La PAH de Girona construeix una sala de reunions amb materials reciclats en un solar de la SAREB

31 març 2014
La Doris a l'interior de la cúpula / Carles Palacio
La Doris a l’interior de la cúpula / Carles Palacio

L’especulació immobiliària a Salt ha provocat que el vell gratacels que corona i observa Salt des del carrer Francesc Macià ja no estigui sol. S’alcen arreu, però sense fer-li ombra, un munt de pisos a la zona de la Massana. Aquests, però, amb una diferència, els nou veïns del gratacels estan buits. S’han cobert els solars amb formigó però no amb persones. Ara s’ha afegit una nova edificació al solar del carrer Dr. Castany, una cúpula feta a base de materials reciclats i col·laboració.

La cúpula s’està construint a partir de material reciclat. La base són pneumàtics de cotxe i terra compactada amb una petita capa de ciment al damunt. Entre fusta de palets i tubs de PVC tallats han fet l’esquelet de la cúpula. Està previst cobrir-ho amb terra compactada i canyes. Encarada al sud hi haurà una finestra, que captarà l’escalfor i llum solar. I coronarà la cúpula, una claraboia.

La construcció la duen a terme braç a braç un grup d’arquitectes que treballen amb la bioarquitectura i tothom que està vinculat al solar i hi vol col·laborar. Un dels arquitectes explicava que s’havien arribat a reunir fins a quaranta persones de totes les edats per ajudar, però disposaven de poc material. El mateix arquitecte destacava les virtuts del material que s’ha fet servir enfront del de les construccions que l’envolten. “És una obra que obté l’escalfor sense necessitat d’un sistema de calefacció. Aprofita al màxim la llum solar ja que capta tota la trajectòria del Sol. La terra compactada funciona com a aïllament, molt més resistent que els materials convencionals que acaben amb humitats i goteres.” A més, en un dels punts de màxima especulació urbanística, la cúpula s’alça amb una inversió que no arriba als cent euros.

L’Ajuntament de Salt ha iniciat un procés per fer retirar la cúpula, però com que no poden qualificar-la de moment seguirà dreta. La confusió i dificultat per definir què és ha arribat a alguns mitjans, que la qualifiquen d’escultura.

Després del desallotjament del Bloc de Salt, la lluita es va traslladar als solars que envoltaven l’edifici. Al cantó hi funciona un hort comunitari des de l’ocupació. Aquest ha estat un dels punts des d’on s’ha teixit una col·lectivitat, a partir del treball en comú a l’hort, que ara abasteix les tres persones que hi viuen. Aixoplugades en tendes i una caravana, s’han quedat al solar per tenir-hi un espai comú. És un espai de trobada per a la PAH i el lloc on va qui necessita ajuda o assessorament sobre qüestions d’habitatge. “La importància d’aquest espai és que saben que estem aquí, que poden venir i trobar suport i ajuda”, comenta la Doris, una de les tres persones que viuen al solar.

A part de la funció de lloc de trobada i de centre des d’on s’organitzen acompanyaments perquè aquelles persones que no saben llegir o escriure documents en català o castellà puguin anar amb algú de confiança a l’administració i sàpiguen què estan signant, el solar és un espai des d’on es construeix una comunitat.

A les tardes la mainada va al solar a fer-hi els deures de l’escola. Allà els ajuden. S’han trobat amb el mateix problema que quan fan acompanyaments a les oficines d’habitatge. Les famílies migrades que no coneixen la llengua i no poden ajudar en la feina de l’escola tenen un espai al solar on se les ajuda a fer els deures. Actualment aquesta tasca la fan a les taules i cadires que hi ha a la vora de l’hort. Aquesta activitat, com d’altres, es traslladarà a la sala polivalent que estan construint a la planta baixa de la cúpula que s’està alçant al carrer Dr. Castany. A més d’aquesta sala polivalent, també hi haurà un altell amb capacitat per a quatre llits on està previst que hi dormin les tres persones que viuen al solar.

La cúpula destaca enmig del cementiri de formigó en què s’ha convertit la Massana. L’esquelet de fusta contrasta amb els immensos edificis de formigó que estan inacabats. El carrer Dr. Castany torna a ser un punt de referència. Aquest cop per la innovació que representa la cúpula i per la comunitat que s’està formant tant arran d’aquesta construcció com també del solar i l’hort.